SkillsComp – Skills competitions for VET development

 

SkillsComp (Skills competitions for VET development) este un proiect care susține și promovează parteneriatul dintre mediul educațional și cel de business.

Scopul proiectului este de a transfera conceptul WorldSkills al competițiilor de meserii de la nivel internațional la nivel local/regional. Acest lucru se va realiza prin pregătirea profesorilor și experților din domeniul VET din diferite industrii, care vor implica elevii în competițiile de meserii WorldSkills, ce reprezintă instrumente de inovare a domeniului VET și oportunități de formare profesională a tinerilor în acord cu cerințele de pe piața muncii.

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea atractivității și calității parteneriatelor dintre instituțiile de învățământ și mediul de afaceri din cele 4 țări partenere, prin organizarea de concursuri de meserii, bazate pe formatul WorldSkills.

Țintele proiectului:

  1. Dezvoltarea cunoștințelor despre competițiile WorldSkills bazate pe probe practice de concurs ce implică toți actorii din comunitate: participanți, organizatori, vizitatori – competitori, școli, profesori, companii, elevi din ciclul primar și gimnazial, părinți, administrație publică etc.
  2. Creșterea numărului de experți (profesori VET și reprezentanți ai companiilor) care au competențe în planificarea și desfășurarea competițiilor de meserii bazate pe probe practice de concurs. 44 de coordonatori de competiții de meserii vor fi instruiți în format fizic și cel puțin 400 vor fi instruiți online.
  3. Creșterea numărului de competiții bazate pe probe practice de concurs, în special în meseriile care sunt cel mai mult impactate de tendințele digitale. Vor fi pilotate cel puțin 12 competiții de meserii (3 pentru fiecare țară parteneră). Probele de concurs (sarcini de finalizat în timpul competițiilor folosind deprinderi practice) se vor baza pe sarcini reale din industrie și vor reflecta nevoile pieței. Probele de concurs vor fi dezvoltate de profesori VET în colaborare cu profesioniști din industrie. Ulterior, pregătirea elevilor și studenților care urmează să participe la astfel de competiții de meserii va imita condițiile reale de muncă incluse în formatul probelor de concurs. În acest mod, adaptăm domeniul VET la nevoile pieței muncii.
  4. Crearea premiselor pentru ca orice școală VET din orice țară (nu numai din țările partenere) să înceapă planificarea și derularea de competiții de meserii bazate pe probe practice de concurs. Va fi elaborat un Ghid pentru trecerea de la competițiile de meserii tradiționale la competițiile de meserii bazate pe formatul WorldSkills, care se bazează doar pe probe practice de concurs.

Printre activitățile proiectului se numără:

  • Întâlniri de lucru ale partenerilor;
  • Crearea profilului de competențe al unui coordonator de competiții de meserii;
  • Elaborarea unor resurse de învățare pentru cursul online;
  • Training/activitate de formare în Franța;
  • Curs online pentru coordonatorii de competiții de meserii.

Proiectul este derulat de Fundația Worldskills România în parteneriat cu Institutul Lukasiewicz din Polonia, WorldSkills Slovacia și WorldSkills Cehia.

Proiectul Skills competitions for VET development (2022-1-PL01-KA220-VET-000086141) se implementează în perioada 01.11.2022 – 31.10.2025 și beneficiază de o finanțare de 400.000 EUR. Mai multe detalii AICI.

 

Copyright © 2020 Worldskills Romania. All rights reserved. Termeni si conditii | Politica de confidentialitate | Politica de cookies

Thanks to QuestionPro's generosity, we now have survey software that powers our data intelligence.