GREENVEU

 

 

 

 

 

 

Proiectul Erasmus+ GREENVEU (https://greenveu.eu/) urmărește, prin colaborarea partenerilor din șase țări europene, să sprijine crearea unei lumi durabile, bazate pe principii ecologice. Modul prin care aceasta poate fi obținută este creșterea atractivității învățământului profesional și tehnic în sectorul agricol, cu scopul de a atrage mai mulți angajați și de a crea, în fiecare țară parteneră, oportunități de educare și formare a viitorilor profesioniști pentru a facilita tranziția ecologică în Europa și pentru a îndeplini obiectivele climatice globale, contribuind astfel la tranziția pe termen lung către o lume ecologică și durabilă.

Parteneri în cadul proiectului:

Probleme adresate:

  • Deficitul de pe piața forței de muncă a personalului calificat în domeniul agricol, fapt care afectează dezvoltarea unei industrii agricole durabile, capabile să abordeze problemele climatice.
  • Nevoia de creștere a atractivității educației și formării profesionale în sectorul verde, care să ducă la creșterea numărului de elevi din învățământul profesional și tehnic în sectorul agricol și ecologic pentru a facilita tranziția verde în Europa și pentru a îndeplini obiectivele climatice globale.
  • Extinderea conceptului „Lumilor verzi”, care se concentrează pe factorii care îi determină pe tineri să aleagă un domeniu de studiu sau o profesie, în cele 6 țări partenere în proiect.

Cele opt lumi verzi, care se suprapun și se compensează, sunt:

În următorii trei ani ne propunem:

  1. Identificarea și înțelegerea grupurilor țintă interesate de domeniul verde și a modului în care acestea își pot realiza formarea profesională în liceele tehnologice agricole;
  2. Dezvoltarea strategiei de promovare și recrutare pentru a crește vizibilitatea și interesul pentru profesiile agricole în rândul tinerilor din cele 6 țări partenere;
  3. Sporirea colaborării dintre părțile interesate implicate în sectorul ecologic, inclusiv a școlilor VET, a companiilor și a organizațiilor (ne)guvernamentale.

Copyright © 2020 Worldskills Romania. All rights reserved. Termeni si conditii | Politica de confidentialitate | Politica de cookies

Thanks to QuestionPro's generosity, we now have survey software that powers our data intelligence.