CDL – Curriculum în dezvoltare locală

Ce este curriculumul în dezvoltare locală (CDL)

CDLul constituie oferta curriculară specifică fiecărei unități de învățământ și este realizat în parteneriat cu companii/instituții publice partenere ale unității de învățământ. CDLul se proiectează pentru fiecare an de studiu în parte, pentru a răspunde schimbărilor care intervin pe piața forței de muncă la nivel local și/sau regional.

Pregătirea practică a elevilor prin CDL se poate desfășura atât prin ore de laborator tehnologic, cât și prin ore de instruire practică, stabilite de comun acord între unitatea de învățământ și operatorul economic/instituția publică partener de practică, în funcție de necesitățile și posibilitățile de organizare a stagiilor de pregătire practică.

Indiferent dacă reprezentați o școală, o companie sau o instituție publică, folosiți https://meserii.ro/ pentru a identifica un partener în vederea proiectării unui CDL.

În învățământul profesional și tehnic, proiectarea de CDL urmărește

 1. dobândirea, de către absolvenți, a competențelor necesare pentru adaptarea în prezent și mai ales în viitor la cerințele unei piețe a muncii aflate într-o continuă și rapidă schimbare;
 2. dobândirea, de către absolvenți, a acelor competențelor transferabile (soft skills) necesare atât pentru integrarea socială, cât și pentru integrarea rapidă și cu succes pe piața muncii.

Obiectivele adoptării CDL

 1. crearea de oportunități pentru aprofundarea/extinderea competențelor prevăzute în Standardul de Pregătire Profesională (SPP) în scopul adaptării la tehnologiile specifice din companiile în care elevii desfășoară pregătirea practică și/sau competențele care sunt solicitate de piața muncii locală și/sau regională și care nu sunt oferite prin curriculumul național;
 2. crearea situațiilor de învățare necesare pentru dobândirea competențelor transferabile (soft skills), adaptate cerințelor locale, în contexte legate de formarea profesională.

Beneficii și avantaje pentru companii

 1. Contribuie, în raport cu nevoie de forță de muncă din companie, la formarea viitorilor potențiali angajați 
 2. Se poziționează la nivel local și regional ca lideri în formarea profesională în domeniul lor de expertiză 
 3. Devin angajatori mai atractivi pentru potențialii angajați

Beneficii și avantaje pentru elevi, școală și autorități locale

 1. contribuie la creșterea flexibilității, adaptabilității și în perspectivă a angajabilității absolvenților învățământului profesional și tehnic și astfel:
 • facilitează tranziția elevilor de la școală la viața activă prin adaptarea pregătirii profesionale a elevilor la nevoile pieței muncii la nivel local;
 • contribuie la creșterea ratei de inserție socioprofesională;
 1. extinde oportunitățile ocupaționale ale elevilor;
 2. permite aprofundarea competențelor-cheie, alături de unitățile de rezultate ale învățării tehnice generale și specializate, în contexte reale de muncă;
 3. contribuie la creșterea flexibilității ofertei educaționale a unităților de învățământ;
 4. oferă oportunități de dezvoltare durabilă la nivelul comunității locale prin contribuția activă a partenerilor sociali la dezvoltarea resursei umane la nivel local;
 5. contribuie la o mai mare receptivitate a școlilor cu privire la nevoile comunității locale;
 6. oferă condiții pentru furnizarea de formare profesională la nivel local, valorificând standardele formulate la nivel național;
 7. creează oportunități pentru dezvoltarea relațiilor dintre școală și piața muncii locală.

Etape ale proiectării de CDL

 1. Identificarea nevoilor de calificări profesionale necesare a fi luate în considerare în proiectarea CDLului
 2. Identificarea unei școli acreditate pentru formare în calificarea dorită de companie
 3. Stabilirea grupului de lucru în vederea elaborării curriculumului în dezvoltare locală. Grupul de lucru trebuie să aibă o structură bipartită, fiind format din reprezentanți ai școlii și reprezentanți ai partenerului/partenerilor sociali implicați (exp. o companie din localitate)
 4. Proiectarea efectivă a CDLului conform Reperelor metodologice privind proiectarea curriculumului în dezvoltare locală pentru clasele a IX-a și a X-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică și învățământul profesional – OUG 3914/2017
 5. Avizarea și aprobarea CDLului

Nu ezitați să ne împărtășiți perspectivele voastre pe adresa de email [email protected] 

Copyright © 2020 Worldskills Romania. All rights reserved. Termeni si conditii | Politica de confidentialitate | Politica de cookies

Thanks to QuestionPro's generosity, we now have survey software that powers our data intelligence.