Învățământ dual

În vederea formării de viitori angajați, companiile din România pot deschide clase de formare profesională în sistem dual. Funcționarea acestor clase se bazează pe un parteneriat încheiat între companie, unitatea școlară și autoritatea locală.

Avantajele și beneficiile companiei

 • Viitorii angajați sunt pregătiți în conformitate cu cerințele din companie
 • Compania participă activ la formarea tinerilor atât din punct de vedere al competențelor tehnice, cât și din punct de vedere al culturii organizaționale
 • Elevii aflați în stagiul de practică pot fi angrenați în activitatea curentă a companiei cu costuri minime
 • Absolvenții sunt ușor de integrat la locul de muncă și fără costuri suplimentare
 • Costurile companiei cu selecția și recrutarea scad
 • Un reprezentant al companiei devine membru în Consiliul de Administrație al Școlii – organism cu rol decizional
 • Compania este recunoscută pe piața muncii
 • Dobândind calitatea de furnizor de formare profesională inițială, conform OUG 84/2016, compania beneficiază de facilități fiscale conform Codului Fiscal: 
  • profitul investit în susținerea învățământului profesional-dual prin asigurarea pregătirii practice și formării de calitate a elevilor este scutit de impozit
  • cheltuielile efectuate pentru organizarea şi desfăşurarea învăţământului profesional şi tehnic sunt cheltuieli deductibile pentru determinarea rezultatului fiscal
  • sunt considerate mijloace fixe amortizabile toate mijloacele fixe deţinute şi utilizate pentru organizarea şi desfăşurarea învăţământului profesional şi tehnic

Finanțarea claselor de formare profesională în sistem dual

Statul asigură tripla finanțare:

 • Finanțarea per elev de aproximativ 5300 lei / an
 • Finanțarea cheltuielilor administrative prin Administrația Publică Locală
 • Bursă profesională lunară de 200 lei / elev

Compania asigură finanțare complementară:

 • Bursă profesională suplimentară (minim valoarea asigurată
  de stat) – obligatoriu
 • Cazare, masă, transport, echipamente de protecție – opțional

Ce pași trebuie să parcurgă o companie pentru a deschide și opera o clasă

 1. Identificarea nevoilor de forță de muncă calificată în funcție de specializările din companie.
 2. Alegerea unui liceu/colegiu tehnic care va asigura pregătirea teoretică a elevului și care are acreditate specializările cerute de companie.
 3. Stabilirea numărului de elevi pe fiecare specializare cerută.
 4. Depunerea cererii companiei la colegiu tehnic în vederea aprobării acesteia de către Inspectoratul Școlar Județean.
 5. Realizarea unui plan de promovare a ofertei educaționale împreună cu reprezentanții școlii.
 6. Implicarea în actualizarea curriculumului și identificarea de resurse umane (tutori de practică și maiștri).
 7. Implicare în reabilitare, modernizare și dotare a atelierelor școlare.
 8. Identificarea candidaților și îndrumarea lor pentru a se înscrie la școala profesională, evaluarea și selecția lor împreună cu reprezentanții școlii.

Mai multe detalii pentru elevi și părinți la https://www.alegetidrumul.ro/ruta-scolara/invatamant-dual

Mai multe detalii pentru companii la http://anfpisdr.gov.ro/w/relatia-cu-operatorii-economici/ 

Nu ezitați să ne împărtășiți perspectivele voastre pe adresa de email [email protected]

Copyright © 2020 Worldskills Romania. All rights reserved. Termeni si conditii | Politica de confidentialitate | Politica de cookies

Thanks to QuestionPro's generosity, we now have survey software that powers our data intelligence.