Atlasul profesiilor și competențelor în domeniul înverzirii urbane

 

De ce acest proiect?

În contextul încălzirii globale, conservării biodiversității și creșterii calității vieții, fenomenul înverzirii urbane a luat amploare în ultimii ani, devenind o prioritate la nivel internațional.

Guvernul României prin Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030 susține înverzirea urbană, prin obiectivele de reducere a poluării aerului în orașe și comunități (ODD11), de a acționa împotriva schimbărilor climatice (ODD13), de a  contribui la conservarea biodiversității (ODD14), la sănătatea și bunăstarea cetățenilor (ODD3), și la o educație de calitate (ODD4) la toate nivelurile, inclusiv prin programe de formare profesională pe tot parcursul vieții.

Fundatia Worldskills România, în contextul inițiativei Platforma Europeană de Înverzire Urbană, a identificat lipsa de claritate în ceea ce privește înțelegerea domeniului înverzirii urbane, calificările și programele de formare aferente. 

Fundația WorldSkills România  și Departamentul de Dezvoltare Durabilă din cadrul Secretariatului General al Guvernului au agreat ideea de a dezvolta un „Atlas al profesiilor și competențelor în domeniul înverzirii urbane”  care să răspundă nevoii de a identifica profesii și competențe în domeniul înverzirii urbane. 

 

 

Ce ne dorim?

Urmărim ca acest proiect să fie un pas înainte spre a construi împreună viitorul domeniului de înverzire urbană prin stabilirea calificărilor și competențele necesare, a unor standarde ocupaționale si de pregătire profesională, dezvoltare de curriculum și de programe relevante de formare în acest domeniu.

Ce facem?

  1. Cercetare privind calificările și competențele aferente domeniului înverzirii urbane în România – „Atlasul profesiilor și competențelor în domeniul înverzirii urbane”;
  2. Organizarea unei conferințe internaționale de lansare a raportului de cercetare prin care să aducem în dezbatere necesitatea formării profesionale în domeniul înverzirii urbane. 

Mai multe informații despre proiect AICI.

 

Despre „Atlasul profesiilor și competențelor în domeniul înverzirii urbane”

Cercetarea s-a realizat în perioada septembrie-octombrie 2021 și a fost de tip calitativ, incluzând:

 

  1. Interviuri semistructurate cu reprezentanți ai unor asociații și instituții relevante pentru domeniul înverzirii urbane, cu o extins
  2. ă experiență profesională la nivel național și european.
  3. Analiza literaturii de specialitate în domeniul ocupațiilor existente și al competențelor asociate acestor ocupații, precum și al politicilor, reglementărilor europene și naționale, al studiilor, articolelor științifice publicate în domeniul înverzirii urbane

Mai multe informații despre raport AICI.

Cercetarea este un pas înainte spre a construi împreună viitorul domeniului de înverzire urbană, putând sta la baza unor viitoare inițiative în această direcție, invitând la analize mai aprofundate:

  1. E nevoie de echipe interdisciplinare din domenii diferite care sa sprijine dezvoltarea domeniului de înverzire urbană. Componența acestor echipe interdisciplinare și a relațiilor dintre membrii acestora, precum si a oportunității unor ocupații noi este încă un lucru care necesită o mai buna clarificare, având în vedere perspectivele diferite ale participanților la cercetare (reprezentanți ai mai multor asociații profesionale).
  2. În activitățile specifice din domeniile peisagistică, arhitectură, urbanism, construcții, horticultură se regăsesc elemente de înverzire urbană, însă este necesară adăugarea unor noi activități care să permită dezvoltarea domeniului. Reprezentanții asociațiilor profesionale care au participat la cercetare au identificat inițiative noi care pot susține dezvoltarea acestui domeniu, care necesită o analiză mai aprofundată.
  3. Se impun cercetări extinse pentru actualizarea calificărilor și competențelor care să susțină înverzirea urbană, având în vedere complexitatea și dinamica în ceea ce privește piața muncii europeană și națională, precum și unele perspective diferite ale participanților la cercetare care ar necesita aprofundare, printr-o abordare bazată pe colaborare între aceștia.

 

Despre Conferința internațională de lansare a raportului de cercetare „Atlasul profesiilor și competențelor în domeniul înverzirii urbane”

Scopul conferinței, organizată în 10.11.2021, a fost de a aduce în dezbatere necesitatea formării profesionale în domeniul înverzirii urbane pentru a susține dezvoltarea acestui domeniu.

Am urmărit să aducem împreună pe cei care pot sprijini dezvoltarea domeniului de înverzire urbană în România, de la reprezentanți ai autorităților publice centrale și locale, ai asociațiilor profesionale în domeniu, ai instituțiilor de învățământ până la experți internaționali care susțin dezvoltarea acestui domeniu.

 

În cadrul evenimentului am discutat despre importanța înverzirii urbane, necesitatea unei formări de calitate a profesioniștilor implicați în acest domeniu și a colaborării între părțile interesate. 

Mai multe informații despre conferință AICI.

Copyright © 2020 Worldskills Romania. All rights reserved. Termeni si conditii | Politica de confidentialitate | Politica de cookies

Thanks to QuestionPro's generosity, we now have survey software that powers our data intelligence.