CATEGORII DE PREMII


PREMIILE WORLDSKILLS ROMANIA IN STRATEGIE SI PERFORMANTA 2017

Nominalizarile pentru Premiile WorldSkills Romania in Strategie si Performanta 2017 sunt deschise organizatiilor din toata tara, din sectorul public si privat.

Pentru inscriere, aplicantii pot sa opteze pentru una sau mai multe dintre urmatoarele categorii:

Excelenta in Formularea Strategiei

Acest premiu recunoaste eforturile organizațiilor in organizarea unor sesiuni de planificare strategica eficiente, in functie de dinamica industriei si a nevoilor de afaceri. Formularea strategiei capteaza procesul de modelare a identitatii organizationale si de definire a directiilor si obiectivelor de dezvoltare ale unei entitati pe termen lung, mediu si scurt.

Organizatiile sunt evaluate pe baza urmatoarelor criterii:

 • Plan strategic (cadre, instrumente, abordari)
 • Canale de comunicare strategica utilizate
 • Implicarea partilor interesate (cine?, cum?)
 • Cercetare interna si externa realizata pentru a sprijini formularea strategiei
 • Utilizarea identitatii organizationale in formularea strategiei / modalitatea de a comunica scopul comun (Cum evaluati acest lucru?)
 • Sesiunea de formulare a strategiei (Cum evaluati acest lucru?)
 • Calitatea productiei generate (un extras din planul de strategie) – daca re-definim primul acesta este doar un duplicat
 • Revizuirea strategiei si re-designul pentru realizarea celei mai bune formulari (evaluarea versiunilor in timp)

Criterii de eligibilitate pentru solicitanti:

 • Cererea depusa trebuie sa faca referire la realizarile recente (2016-2017)

FORMULAR INSCRIERE

Excelenta in Comunicarea Strategiei

Comunicarea strategica este esentiala pentru crearea unei organizatii orientate spre performanta si pentru cresterea angajamentului angajatilor.

Premiul pentru cea mai buna initiativa de comunicare a strategiei va fi oferit organizatiei cu cea mai buna aplicatie, care descrie abordarea pe care aceasta a adoptat-o ​​pentru a comunica directiile sale strategice și impactul pe care l-a generat.

Juriul nostru va evalua toate aplicatiile pe baza unui set prestabilit de criterii, care include:

 • Plan de comunicare strategică (atribuirea sarcinilor si responsabilitatea generala a proiectului)
 • Diversitatea canalelor utilizate pentru a comunica
 • Comuncarea interna vs. comunicarea externa a partilor interesate

Criterii de eligibilitate pentru solicitanti:

 • Cererea depusa trebuie sa faca referire la realizarile recente (2016-2017)

FORMULAR INSCRIERE

Excelenta in Operarea unui Sistem de Management al Performantei Organizationale

Premiul pentru exceelenta in operarea unui sistem de implementare a managementului performantei este dedicat organizatiilor care au dezvoltat un cadru integrat de evaluare a operarii unui sistemu de management, care a imbunatatit dezvoltarea organizationala.

Cadrul de management al performantei ar trebui sa includa procese precum planificarea strategica, masurarea performantelor, raportarea, analiza datelor, luarea deciziilor si invatarea pe baza feedback-ului oferit de KPIs.

Juriul nostru va evalua toate aplicatiile pe baza urmatoarelor criterii:

 • Alinierea cadrului de masurare a performantei cu strategia
 • Implicarea părților interesate interne si externe in crearea sistemului de management al performante
 • Administrarea sistemului de management al performantei
 • Integrarea sistemului de management al performantei (prezenta si alinierea diferitelor niveluri organizationale)
 • Transparenta comunicarii si a performantei
 • Standardizarea instrumentelor si proceselor legate de managementul performantei (inclusiv a solutiilor software existente)
 • Impactul si valoarea generate de sistemul de management al performantei

Criterii de eligibilitate pentru solicitanti:

 • Cererea depusa trebuie sa faca referire la realizarile recente (2015-2017)

FORMULAR INSCRIERE

Excelenta in Operarea unui Sistem de Management al Performantei Angajatilor

Premiul pentru excelenta in operarea unui sistem de management al perfomrantei angajatilor este acordat organizatiei care a reușit să creeze o evaluare flexibilă și relevantă a personalului in mediul actual de lucru.

Cadrul de management al performantei angajatilor ar trebui sa includa procese cum ar fi planificarea performantei angajatilor, colectarea datelor, feedback, evaluarea si urmarirea sedintelor de evaluare.

Juriul nostru va evalua toate aplicatiile pe baza urmatoarelor criterii:

 • Alinierea masurarii performantei angajatilor cu strategia
 • Implicarea partilor interesate interne in crearea proceselor de planificare a performantei
 • Administrarea sistemului de management al performantei angajatilor
 • Competentele managerilor in ceea ce priveste evaluarea angajatilor si oferirea de feedback
 • Ciclul de evaluare a angajatilor si metodologia de evaluare
 • Transparenta comunicarii si a performantelor
 • Procesul oferirii de feedback (formal si informal)
 • Standardizarea instrumentelor si a proceselor legate de managementul performantei angajatilor (inclusiv a solutiilor software existente)
 • Impactul si valoarea generate de ciclul de evaluare
 • Urmarirea evaluari performantelor

Criterii de eligibilitate pentru solicitanti:

 • Cererea depusa trebuie sa faca referire la realizarile recente (2015-2017)

FORMULAR INSCRIERE

Cel Mai Bun Proiect de Implementare a unui Sistem de Management al Performantei Organizationale

Premiul pentru cel mai bun sistem de implementare a managementului performantei este dedicat organizatiilor care au dezvoltat un cadru integrat de evaluare a performantei, care a imbunatatit dezvoltarea organizationala.

Cadrul de management al performantei ar trebui sa includa procese precum planificarea strategica, masurarea performantelor, raportarea, analiza datelor, luarea deciziilor si invatarea pe baza feedback-ului oferit de KPIs.

Juriul nostru va evalua toate aplicatiile pe baza urmatoarelor criterii:

 • Alinierea cadrului de masurare a performantei cu strategia
 • Implicarea părților isteresate interne si externe in crearea sistemului de management al performantei
 • Administrarea sistemului de management al performantei
 • Integrarea sistemului de management al performantei (prezenta si alinierea diferitelor niveluri organizationale)
 • Transparenta comunicarii si a performantei
 • Standardizarea instrumentelor si proceselor legate de managementul performantei (inclusiv a solutiilor software existente)
 • Impactul si valoarea generate de sistemul de management al performantei

Criterii de eligibilitate pentru solicitanti:

 • Cererea depusa trebuie sa faca referire la realizarile recente (2015-2017)

FORMULAR INSCRIERE

Cel Mai Bun Proiect de Implementare a unui Sistem de Management al Performantei Angajatilor

Premiul pentru cel mai bun sistem de implementare a managementului performantei angajatilor este acordat organizatiei care a reușit să creeze o evaluare flexibilă și relevantă a personalului in mediul actual de lucru.

Cadrul de management al performantei angajatilor ar trebui sa includa procese cum ar fi planificarea performantei angajatilor, colectarea datelor, feedback, evaluarea si urmarirea sedintelor de evaluare.

Juriul nostru va evalua toate aplicatiile pe baza urmatoarelor criterii:

 • Alinierea masurarii performantei angajatilor cu strategia
 • Implicarea partilor interesate interne in crearea proceselor de planificare a performantei
 • Administrarea sistemului de management al performantei angajatilor
 • Competentele managerilor in ceea ce priveste evaluarea angajatilor si oferirea de feedback
 • Ciclul de evaluare a angajatilor si metodologia de evaluare
 • Transparenta comunicarii si a performantelor
 • Procesul oferirii de feedback (formal si informal)
 • Standardizarea instrumentelor si a proceselor legate de managementul performantei angajatilor (inclusiv a solutiilor software existente)
 • Impactul si valoarea generate de ciclul de evaluare
 • Urmarirea evaluari performantelor

Criterii de eligibilitate pentru solicitanti:

 • Cererea depusa trebuie sa faca referire la realizarile recente (2015-2017)

FORMULAR INSCRIERE

Cel Mai Bun Manager de Strategie

Premiul Cel mai bun manager de strategie este acordat profesionistilor care au reusit sa modeleze si sa comunice strategia in asa fel incat sa devina job-ul fiecaruia.

Abilitatea de a gestiona/managerui strategia este un mod de adaptare continua la trendurile pietei si sa acceseze datele in timp real, pentru a eficientiza procesul de luare a deciziei care intr-adevar merita recunostinta.

Criteriile de evaluare pentru acest premiu includ:

 • Leadership
 • Viziune
 • Planificare efectiva si eficienta
 • Abilitatea de a transforma planurile in realitate
 • Utilizarea tehnologiei moderne
 • Impact demonstrativ asupra dezvoltarii companiei
 • Grad de dificultate
 • Engagementul angajtților si constientizarea strategiei
 • Inovativitate
 • Dimensiunea morala, caracterul personal

Criterii de eligibilitate pentru aplicanti:

 • Cel putin 1 an de mandat in rol de manager de strategie
 • Cel putin un ciclu complet de planificare strategica in cadrul organizatiei sub coordonarea sa
 • Formularul trebuie sa se refere la realizari recente (2016-2017)

FORMULAR INSCRIERE

Cel Mai Bun Manager de Operatiuni

Premiul Cel mai bun manager de operatiuni este acordat profesionistilor care au reusit sa modeleze si sa comunice strategia in asa fel incat sa devina job-ul fiecaruia.

Abilitatea de a gestiona/managerui strategia este un mod de adaptare continua la trendurile pietei si sa acceseze datele in timp real, pentru a eficientiza procesul de luare a deciziei care intr-adevar merita recunostinta.

Criteriile de evaluare pentru acest premiu includ:

 • Leadership
 • Viziune
 • Planificare efectiva si eficienta
 • Abilitatea de a transforma planurile in realitate
 • Utilizarea tehnologiei moderne
 • Impact demonstrativ asupra dezvoltarii companiei
 • Grad de dificultate
 • Engagementul angajaților si constientizarea strategiei
 • Inovativitate
 • Dimensiunea morala, caracterul personal

Criterii de eligibilitate pentru aplicanti:

 • Cel putin 1 an de mandat in rol de manager de strategie
 • Cel putin un ciclu complet de planificare strategica in cadrul organizatiei sub coordonarea sa
 • Formularul trebuie sa se refere la realizari recente (2016-2017)

FORMULAR INSCRIERE

CEO-ul Anului 2017

Premiul CEO al anului 2017 recunoaste profesionistii care au excelat in dovedirea leadershipului, crucial in succesul organizatiei, liderii care promoveaza excelenta si inovatia la locul demunca si de asemenea, eticheta de business impecabila.

Juriul va examina formularele care vor trebui sa indeplineasca urmatoarele criterii:

 • Curaj
 • Leadership
 • Viziune
 • Impact demonstrativ asupra companiei, industriei si afacerilor in general
 • Grad de dificultate
 • Performanta sustinuta
 • Engagemetnul angajatilor, dezvoltarea leadership-ului si procesele interne ale oamenilor
 • Valori de referinta externe: valoarea clientului si valoarea creata
 • Inovativitate
 • Dimensiunea morala, caracterul personal
 • CEO gravitas, respect / reputatie

Criterii de eligibilitate pentru aplicanti:

 • Cel putin 3 ani consecutivi de mandat in rol de CEO
 • Studiu de caz prezentat prin care arata beneficiile valoroase obtinute pentru organizatie
 • Studiu de caz care include realizari recente (2016-2017)

FORMULAR INSCRIERE

Cel Mai Talentat Tanar Profesionist in Strategie si Performanta Operationala

Acest premiu recunoaste cei mai tineri activi si inspirationali profesionisti si este bazat pe activitatile lor din anul 2016.

Principalii factori luați in considerare de juriu pentru evaluarea nominalizarilor prezentate includ:

 • Vitalitatea tinerilor profesionisti mssurats in cantitatea si calitatea activitatilor organizate. Acestea vor avea un impact important asupra comunitatii / companiei
 • Colaborarea cu alte business units ale companiei pentru a facilita engagementul membrilor de toate gradele
 • Colaborare cu industria si mediul academic
 • Noi idei inspirate care vor contribui la dezvoltarea afacerii locale

Criterii de eligibilitate:

 • Leader profesionist cu varsta intre 18-35 de ani
 • Cel putin 12 luni de dedicația, expertiza si abordarea dinamica.
 • Studiu de caz prezentat care arata ca prin munca sa s-au obtinut beneficii valoroase pentru organizatie
 • Realizari personale relevante (2016-2017)
 • Abilitati de comunicare eficiente
 • Dovada a muncii in echipa

FORMULAR INSCRIERE

Imbunatatirea Performantei Organizationale

Acest premiu se acorda pentru imbunatatirea performantelor organizationale care prin activitatile intreprinse (reducere costuri, proiectare a proceselor de productie, furnizare de servicii sau asistenta) asigurarea calitate constanta in oferirea serviciilor si care a generat in cele din urma alte beneficii.

Premiile tin cont în mod special de cele mai bune practici care demonstrează o îmbunătățire continuă dincolo de cerințele de bază.

Metodologia de punctare elaborată de Worldskills acopera urmatoarele criterii:

 • Inovatie si originalitate (inclusiv imbunatatiri)
 • Formarea si implicarea angajatilor
 • Excelenta (spre cele mai bune practici din industrie)
 • Sustenabilitatea (mediu, social, financiar)
 • Realizari (rezultate, eficienta, eficacitate, beneficii, satisfactie)

FORMULAR INSCRIERE

Imbunatatirea Performantei Departamentale

Acest premiu se acorda pentru imbunatatirea performantelor departamentale care prin activitatile intreprinse (reducere costuri, proiectare a proceselor de productie, furnizare de servicii sau asistenta) asigurarea calitate constanta in oferirea serviciilor si care a generat in cele din urma alte beneficii.

Premiile tin cont în mod special de cele mai bune practici care demonstrează o îmbunătățire continuă dincolo de cerințele de bază.

Metodologia de punctare elaborată de Worldskills acopera urmatoarele criterii:

 • Inovatie si originalitate (inclusiv imbunatatiri)
 • Formarea si implicarea angajatilor
 • Excelenta (spre cele mai bune practici din industrie)
 • Sustenabilitatea (mediu, social, financiar)
 • Realizari (rezultate, eficienta, eficacitate, beneficii, satisfactie)

FORMULAR INSCRIERE

Cea Mai Performanta Companie a Anului 2017

Premiile se concentreaza asupra performantei actuale si masoara performanta generala a organizatiei.

Criterii de evaluare:

Cresterea companiei [25%]

 • Cresterea procentuala a veniturilor brute
 • Cresterea procentuala a volumului clientului
 • Cresterea procentuala a angajatilor cu norma întreaga
 • Cresterea procentuala a spatiului de birouri

Dimensiunea, calitatea si diversitatea clientelei [25%]

 • Volumul afacerii clientului (numar, venituri, tranzactii)
 • Calitatea serviciilor (premii, citari, marturii)
 • Diversitatea serviciilor oferite si raspandirea geografica a clientilor

Adancimea si largimea competentelor [20%]

 • Recunoasterea publica de catre clienti si angajati
 • Certificare, incluzand standardele ISO si industriale
 • Practici, procese, tehnologii, calificari ale angajatilor

Managementul companiei [20%]

 • Rezultate obtinute de catre manageri
 • Investitii în sisteme de management
 • Programe de dezvoltare pentru viitorii manageri

Responsabilitati sociale de responsabilitate sociala (CSR) [10%]

FORMULAR INSCRIERE

Cel Mai Bun Plan Strategic

Premiul se acorda pentru practicile de vizualizare a strategiei lor sunt incurajate sa aplice pentru cel mai bun plan al strategiei din 2017.

Evaluarea planurilor strategice va fi axată pe capacitatea de a transmite mesajele cheie în reprezentări vizuale într-o singură pagină. Relevanța direcțiilor strategice sau a altor elemente legate de strategie nu este supusă evaluării.

Juriul va evalua umatoarele:

 • Prezentarea concisă a planului de strategie (o singură pagină pe entitate: nivel corporativ / divizional sau departamental)
 • Includerea tuturor informațiilor relevante
 • Formularea corectă și clară a direcțiilor, obiectivelor, indicatorilor cheie și / sau inițiativelor strategice
 • Design vizual efectiv și atrăgător
 • Gradul de automatizare (bazat pe software sau nu)
 • Alinierea cu elemente de identitate corporativa

Criterii de eligibilitate pentru solicitanți:

 • Cererea depusă trebuie să includă o hartă strategică recentă (cea mai recentă hartă de strategie dezvoltată de companie care include 2017)

FORMULAR INSCRIERE

Cea Mai Buna Harta a Strategiei

Premiul se acorda pentru practicile de vizualizare a strategiei lor sunt incurajate sa aplice pentru cel mai buna harta a strategiei din 2017.

Evaluarea hartilor strategice va fi axată pe capacitatea de a transmite mesajele cheie în reprezentări vizuale într-o singură pagină. Relevanța direcțiilor strategice sau a altor elemente legate de strategie nu este supusă evaluării.

Juriul va lua in considerare urmatoarele:

 • Prezentarea concisă a strategiei (o singură pagină pe entitate: nivel corporativ / divizional sau departamental)
 • Includerea tuturor informațiilor relevante
 • Formularea corectă și clară a direcțiilor, obiectivelor, indicatorilor cheie și / sau inițiativelor strategice
 • Design vizual efectiv și atrăgător
 • Gradul de automatizare (bazat pe software sau nu)
 • Alinierea cu elemente de identitate corporativa

Criterii de eligibilitate pentru solicitanți:

 • Cererea depusă trebuie să includă o hartă strategică recentă (cea mai recentă hartă de strategie dezvoltată de companie care include 2017)

FORMULAR INSCRIERE

Cel Mai Bun Scorecard de Performanta

Premiul Cel mai performant Scorecard din 2017 este acordat organizatiilor pentru modul in care dezvolta un instrument eficient de urmarire pentru imbunatatirea rezultatelor performantei la nivel corporativ, divizional sau departamental.

Scorecardul trebuie depus de solicitanti si va avea toate campurile / sectiunile documentate si completate. Evaluarea nu va reflecta nivelurile de performanta ale organizatiei, adaptarea obiectivelor acesteia sau relevanta obiectivelor stabilite.

Juriul va lua in considerare următoarele criterii pentru evaluare:

 • Prezentarea concisă a tabloului de evaluare a rezultatelor (o singură pagină pe entitate: nivel corporativ / divizional sau departamental)
 • Includerea tuturor informațiilor relevante
 • Formularea corectă și clară a direcțiilor strategice, a obiectivelor, a indicatorilor KPI și a altor elemente incluse
 • Design vizual efectiv și atrăgător
 • Gradul de automatizare (bazat pe software sau nu)
 • Alinierea cu elemente de identitate corporativa

Criterii de eligibilitate pentru solicitanți:

 • Cererea depusă trebuie să includă un Scorecard de evaluare recent și activ (folosită în mod activ pentru monitorizare în 2017)

FORMULAR INSCRIERE

Cel Mai Bun Dashboard de Performanta

Tabloul de vizualizare a performantei datelor este utilizat pe scara larga de catre organizatii pentru a monitoriza fie procesele-cheie, fie pentru a rezuma progresele realizate în atingerea obiectivelor strategice. Premiul recunoaste cele mai atratctive tablouri de vizualizare care, care permit directorilor să ia decizii în timp util și să înțeleagă instantaneu semnificația acestora prin intermediul designului vizual folosit.

Tabloul de vizualizare a performantei datelor trebuie depus de solicitanți si vor avea toate câmpurile / secțiunile documentate, chiar dacă acestea sunt date fictive. Evaluarea nu va reflecta nivelurile de performanta ale organizatiei, adaptarea obiectivelor acesteia sau relevanta obiectivelor stabilite.

Juriul va evalua urmatoarele:

 • Prezentare concisă a tabloului de vizualizare a datelor (o singură pagină pe entitate: nivel corporativ / divizional sau departamental)
 • Includerea tuturor informațiilor relevante
 • Formularea corectă și clară a indicatorilor de performanță și a altor elemente incluse
 • Design vizual efectiv și atrăgător
 • Gradul de automatizare (bazat pe software sau nu)
 • Abilitatea de a defalca datele
 • Alinierea cu elemente de identitate corporativa

Criterii de eligibilitate pentru solicitanți:

 • Cererea depusă trebuie să includă un tablou de evaluare recent și activ (folosit în mod activ pentru monitorizare în 2017)

FORMULAR INSCRIERE

Cel Mai Bun Formular de Evaluare a Performantei Angajatilor

Acest premiu recunoaște organizațiile cu cele mai bune formulare de evaluare a performantei foarte bine structurate, deoarece are drept scop promovarea unor evaluări eficiente ale managementului performanței angajaților.

Documentul trebuie să conțină toate câmpurile / secțiunile documentate, chiar dacă acestea sunt date fictive.

În ceea ce privește formularul de evaluare, juriul va evalua următoarele aspecte:

 • Prezentarea concisă a informațiilor (maximum 2 pagini, informații cluster)
 • Rezumarea tuturor informațiile relevante
 • Design vizual efectiv și atrăgător
 • Gradul de automatizare (bazat pe software sau nu)
 • Alinierea cu elemente de identitate corporativa

FORMULAR INSCRIERE

Cel Mai Bun Infografic

Organizațiile interesate de obținerea recunoașterii pentru designul infografice lor sunt încurajate să aplice la Best Infographic din 2017, prin trimiterea celor mai bune infografice.

Evaluarea acestora va fi axată pe capacitatea de a converti o poveste vizuală cu elemente cheie și date importante. Relevanța mesajului folosit pentru realizarea infografice nu este supus evaluării.

Juriul va lua în considerare următoarele criterii deevaluare a calitatii imaginilor prezentate:

 • Datele sunt reprezentate clar și precis;
 • Design-ul ar trebui să fie atractiv și captivant fără a afecta comunicarea informațiilor;
 • Ilustrațiile, aspectul, fonturile și culorile trebuie să respecte principiile grafice standard;
 • Utilizarea eficientă a grafurilor și diagramelor
 • Un efect convingător care face ca publicul țintă să se angajeze cu materialul
 • Utilizarea corectă a identității grafice corporative.

Criterii de eligibilitate:

 • Infografia trimisă trebuie să fie dezvoltată în 2017

FORMULAR INSCRIERE

Cel Mai Bun Design de Raport al Performantei Organizationale/Departamentale

Cel mai bun raport al performanței din 2017 este un premiu acordat nu pentru atingerea rezultatelor excelente ale performanței, ci pentru obținerea unor standarde ridicate în ceea ce privește măsurarea, raportarea și comunicarea performanțelor.

Întregul raport de performanță trebuie prezentat spre examinare, pentru ca juriul să evalueze criterii precum:

 • Prezentarea concisă a informațiilor (structură, logică)
 • Includerea tuturor informațiilor relevante
 • Formularea corectă și clară a direcțiilor, obiectivelor, indicatorilor cheie și / sau inițiativelor strategice
 • Nivelul de transparență în comunicarea rezultatelor (rapoarte externe / rapoarte interne)
 • Design vizual efectiv și atrăgător
 • Gradul de automatizare (bazat pe software sau nu)
 • Alinierea cu elemente de identitate corporativa

Criterii de eligibilitate pentru solicitanți:

 • Cererea depusă trebuie să includă un raport de performanță recent (folosit pentru raportare în 2017)
 • Raportul poate afișa date fictive, nu este necesar să se prezinte rezultatele reale de performanță

FORMULAR INSCRIERE